Sečenje i savijanje limova

  • Sečenje lima na mašinskim makazama – od 0.4 do 10mm , dužina do 4000mm.
  • Sečenje lima na hidrauličnim makazama – od 0.4 do 10mm, dužina do 4000mm.
  • Slitovanje lima na apipongu – od 0.3 do 0.6 mm, dužina do 8000mm.
  • Savijanje lima – od 0.3 do 8mm, dužina do 3000mm.
  • Savijanje lima- od 0.3 do 0.6, dužina do 8000mm.