Sečenje i savijanje limova

Naša kompanija, koja se dugi niz godina, bavi prodajom proizvoda iz oblasti crne metalurgije, takođe nudi i još neke usluge koje se tiču ove oblasti. Tu smo da Vam pomognemo pri sečenju i savijanju limova i za to smo stručno osposobljeni u smislu mašina, ali i u smislu ljudstva. Naši iskusni majstori svojevrsna su garancija uspešno obavljenog sečenja. Takođe, osim ove usluge, imate mogućnost da kod nas obavite i neke druge neophodne poslove, poput : savijanja, oblikovanja, prerade limova, cevi, profila i drugog materijala. Sve usluge se obavljaju sa izuzetnom preciznošću, pomoću specijalnih makaza i po merama koje su vam potrebne. Sa lakoćom obavljamo isecanje uglova prilikom čega se profesionalno šteluju uglovi, kako bi se sve perfektno pripremilo za kasniju izradu različitih tipova ormana, kutija, radnih površina i sličnih predmeta. Po potrebi, bušimo rupe i pripremamo lim za dalju obradu i montažu.

Konkretno, u Hardlimu vršimo sledeće usluge:

  • Sečenje lima na mašinskim makazama – od 0.4 do 10mm , dužina do 4000mm.
  • Sečenje lima na hidrauličnim makazama – od 0.4 do 10mm, dužina do 4000mm.
  • Slitovanje lima na apipongu – od 0.3 do 0.6 mm, dužina do 8000mm.
  • Savijanje lima – od 0.3 do 8mm, dužina do 3000mm.
  • Savijanje lima- od 0.3 do 0.6, dužina do 8000mm.