Sečenje i savijanje limova

Sečenje lima na mašinskim makazama – od 0.4 do 10mm , dužina do 4000mm.

Sečenje lima na hidrauličnim makazama - od 0.4 do 10mm, dužina do 4000mm.

Slitovanje lima na apipongu - od 0.3 do 0.6 mm, dužina do 8000mm.

Savijanje lima - od 0.3 do 8mm, dužina do 3000mm.

Savijanje lima- od 0.3 do 0.6, dužina do 8000mm.