Fasadni panelni limovi T2.5

Trapezno profilisani lim ogromne pokrivne moći primenu nalazi u fasadnim i plafonskim oblaganjima. Izrađuje se od pocinkovanog i plastificiranog lima . Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

  • Korisno pokrivna moć 1200 mm
  • Proizvod se može lučno savijati
  • Proizvod se može perforirati
  • Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Naši proizvodi su dobra opklada.

Fasadni panelni limovi T2.5

Dimenzije:

Fasadni panelni limovi T2.5
Pokrivna moć
1200mm
Debljina materijala0,4 - 0,6 mm
Dužina
Neograničena
Primena Krovni pokrivač i limena fasada
Težina po m24,920 kg

Vremenski uslovi:

Paleta boja:

RAL: 8019

 

 

RAL: 9006

 

 

RAL: 9002

 

 

RAL: 9001

 

 

RAL: 5010

 

 

RAL: 6028

 

 

RAL: 3009

 

 

RAL: 9005

 

 

RAL: 3020

 

 

RAL: 7016