Plafonski limovi

Profilisani limovi ogromne pokrivne moći primene nalaze u krovnim, fasadnim i plafonskim oblaganjima. Izrađuju se od pocinkovanog i plastificiranog lima. Jedna od prednosti profilisanih limova je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

Plafonski trapezni limovi T2

Plafonski trapezni
limovi T2

Plafonski panelni limovi 2.5

Plafonski panelni
limovi 2.5

Plafonski trapezni limovi T12/100

Plafonski trapezni
limovi T12/100