Sleme

Sleme izrađujemo kao završni lim na vrhu krova, kod različitih krovnih pokrivača. Završni limovi, najčešće, služe za spajanje i za završetak na krovovima. Proizvode se u bojama i vrstama koje prate kompletnu građevinsku limariju.

Paleta boja:

RAL: 8019

 

 

RAL: 9006

 

 

RAL: 9002

 

 

RAL: 9001

 

 

RAL: 5010

 

 

RAL: 6028

 

 

RAL: 3009

 

 

RAL: 9005

 

 

RAL: 3020

 

 

RAL: 7016