Specijalni kontejneri

Specijalni kontejneri

Specijalni kontejneri se proizvode prema zahtevima kupaca, te specifičnostima lokacije na koju se isporučuju.
Do sada smo isporučili veliki broj specijalnih kontejnerskih jedinica i objekata.

Specijalni kontejneri koriste se za smeštaj:

 • telekomunikacijske opreme
 • procesne opreme za istraživanje naftnih polja
 • elektroenergetskih postrojenja
 • mernoregulacione opreme u visokonaponskim poljima
 • hladnjača
 • trafostanica
 • magacinske kontejnere
 • dizel agregata
 • pumpnih stanica
 • plinskih analizatora
 • opreme na offshore platformama
 • laboratorija

Kontejnerske jedinice i kontejnerski objekti za specijalne namene moraju zadovoljavati zahteve za:

 • vatrootpornost
 • potpunu nepropusnost vazduha i vode ili propuštanje određene količine vazduha u određenom vremenu
 • potpuno zavaren krov i pod kontejnera
 • otpornost na udar eksplozije
 • pritisak na pod kontejnera od 1000 kg i više
 • izolacijom na ekstremno niskim ili visokim temperaturama (+50 / -60 oC)
 • spoljnom bojom otpornom na ekstremno nepogodne vremenske uslove (visoka vlažnost vazduha, peščane oluje, velike temperaturne razlike)

Uz specijalni kontejner možemo ponuditi izradu uzdignutog poda, pripremu prostora gde ce stajati kontejner(pripremu zemljista I izradu betonske podloge), pripremne radove za ugradnju električne i ostale opreme, otvore na krovu, podu i zidovima za provođenje kablova i ugradnju opreme.

Specijalni kontejneri