Lučno savijanje cevi

Lučno savijanje kvadratnih, pravougaonih i okruglih profila

Lučno savijanje kvadratnih, pravougaonih i okruglih profila do 120000mm dužine. Minimalan poluprečnik 300mm.