Lučno savijanje cevi

Lučno savijanje kvadratnih, pravougaonih i okruglih profila do 120000mm dužine.

Minimalan poluprečnik 300mm.