Krovni limovi

Profilisani limovi ogromne pokrivne moći primene nalaze u krovnim, fasadnim i plafonskim oblaganjima. Izrađuju se od pocinkovanog i plastificiranog lima. Jedna od prednosti profilisanih limova je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

Krovni trapezni limovi T 12/100

Krovni trapezni limovi

T 12/100

Krovni trapezni limovi T 18/150

Krovni trapezni limovi

T 18/150

Krovni trapezni limovi T 35/190

Krovni trapezni limovi

T 35/190

Krovni trapezni limovi STRONG T 40 250

Krovni trapezni limovi

STRONG T 40 250

Krovni lučni limovi T 40 250

Krovni lučni limovi

T 40/250

Krovni limovi u obliku crepa C25/350

Krovni limovi u
obliku crepa C25/350