Prevoz na Vašu adresu

  • Kompanija HARDLIM omogućava transport robe na Vašu adresu.
  • Kompanija HARDLIM raspolaže sa pouzdanim i sigurnim voznim parkom koji će Vašu robu bezbedno dovesti do krajnjeg odredišta.
  • Transportna sredstva kompanije HARDLIM omugućavaju istovar robe PALFINGER dizalicom koja omogućava efikasan i brz istovar.