Fasadni limovi

Profilisani limovi ogromne pokrivne moći primene nalaze u krovnim, fasadnim i plafonskim oblaganjima. Izrađuju se od pocinkovanog i plastificiranog lima. Jedna od prednosti profilisanih limova je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

Fasadni trapezni limovi T2

Fasadni trapezni limovi
T2

Fasadni panelni limovi T2.5

Fasadni panelni limovi
T 2.5

Fasadni trapezni limovi T 12/100-/190

Fasadni trapezni
limovi T 12/100-/190

Fasadni trapezni limovi T 18/150

Fasadni trapezni
limovi T 18/150