Opis

Kopanija HARDLIM raspolaže sa širokim asortimanom snegobrana za sve vidove krovova.