Opis

Kompletan sistem za odvođenje vode sa krova HARDLIM oluci. Ukoliko ih ne postavite na objekat, fasada će vam biti stalno mokra i doći će do oštećenja i pojave vlage.

 

Vlaga može prodreti u zidove i oštetiti unutrašnjost objekta.

 

Oluci mogu da postanu i diskretan ukras objekta. Oluk može biti i dobar način da se osveži izgled stambenog ili poslovnog objekta i doprinese estetici objekta.

 

Oluci HARDLIM izrađuju se od pocinkovanog čeličnog, aluminijumskog ili bakarnog lima i plastike. HARDLIM u asortimanu ima pocinkovane, bakarne i plastificirane oluke sledećih oblika i dimenzija.