Fasadni panelni limovi T2.5

Trapezno profilisani lim ogromne pokrivne moći primenu nalazi u fasadnim i plafonskim oblaganjima. Izrađuje se od pocinkovanog i plastificiranog lima . Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

  • Korisno pokrivna moć 1200 mm
  • Proizvod se može lučno savijati
  • Proizvod se može perforirati
  • Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

CENA NA UPIT