Krovni limovi sa antikondenz filcom

Ukoliko krov pokrivamo jednostrukim limom sa donje strane lima usled temeraturnih razlika pojavljuje se kondenz. Da bi neutralisali pojavu kondenzanta koja nastaje usled promene temperature tj. temperaturnih razlika na lim se u procesu proizvodnje nanosi antikondenzni filc. U antikondenzni filc skuplja se kondenz koji prirodnom ventilacijom isparava. Antikondenzni filc ima primenu i kod različitih tipova nadstrešnica. Filc je napravljen od samolepljivog materijala, sadrži veliki broj vlakana međusobno isprepletanih. Nanosi se mašinski na unutrašnju stranu lima prilikom izrade rebrasto trapezastog lima. Namena antikondenznog filca je da reguliše vlagu koja se pojavljuje zbog kondenza na hladnom limu. Ova vrsta izolacionog materijala je otporna na bakterije, apsorbuje zvuk, dobar je izolator od toplote, sprečava pojavu buđi i nije zapaljiv. Kondenzant se skuplja na filcu I isparava kroz ventilaciju. U zimskim mesecima sprečava pojavu vodenih kapljica. Zidovi, stranice i vrata montažnih garaža mogu biti obložene antikondenznim filcom kompletno ili samo na krovnoj površini. Protivkondenzacijska folija ili antikondenz filc neophodno je postaviti ispod trapezastog lima. U slučaju jednostrukog pokrivanja profilisani limovi mogu imati antikondenz filc sa donje stane radi zaštite lima i konstrukcije krova od kondenza. U periodima dana a najčešće noću temperatura spoljnjeg vazduha je niža od temperature pokrivenog prostora i na neizolovanim profilisanim limovima nastaje kapanje vlage ili kondenzacija. Usled velike količine kondenza dolazi do stvaranja kapljica. Najveći problem pokrovnih limova – kondenzacija rešava se ugradnjom antikondenz filca. Štete koje mogu nastati prilikom kapanja vode su višestruke:

  • Zvučna i antikondenz izolacija je smanjena.
  • Oštećenja na limovima u vidu korozije, rđe ili truljenja.
  • Otežani radni uslovi u prostorijama.
  • Mogućnost nastanka oštećenja uskladištenih proizvoda.

Profilisani lim sa antikondez filcom

Antikokondez filc postavljen na naličje lima pre profilisanja vlagu apsorbuje svojim vlaknima. Vlaga se osuši I ispari prirodnim provetravanjem. Prednost antikondenz filca:

  • Apsorbovanje zvuka
  • Otpornost na bakterije i buđu
  • Otpornost na sagorevanje
  • Pokrivanje krova je brže
  • Dodatna zaštita površine lima

U toku profilisanja limova nanosi se samolepljiv antikondez filc radi sprečavanja pojave kapanja I kondenzacije . U zavisnosti od nagiba krovne konstrukcije i težine samog filca, može se apsorbovati I do 900 grama vode po 1 metru kvadratnom. Podizanjem spoljne temperature dolazi do obrnutog procesa kondenzacije. Da bi antikondez filc imao pravilnu funkciju potrebno je da se obezbedi prirodna ventilacija krova kako bi došlo do sušenja filca tokom dana. Ukoliko prirodne ventilacije nema vlaga ostaje u filcu i pojaviće se kapljice. Profilisani limovi sa antikondez filcom idealni su za pokrivanje objekata koji se nalaze na područjima gde su temperaturne promene velike. .