TR 18

TR 18 PLUS je pravi balans između krovnih I fasadnih limova. Statičke karakteristike omogućavaju pokrivanje strmih krovova, kao i onih sa malim nagibom (1,5 – 2,5%) .Njegova namena može biti dvostruka. Koristi se kao pokrivni lim za objektima gde nije potrebna velika nosivost I kao fasadni lim možemo reći da je nezaobilzni partner u gradnji.Izrađuje se od plastificiranog I pocinkovanog lima. Pravi spoj ekonomičnosti I efikasnosti. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

 

Naši proizvodi su dobra opklada.

HARD TR18 NORMAL PLUS
Pokrivna moć
1070mm
Debljina materijala0,4 - 0,6 mm
Dužina
Neograničena
Primena Krovni pokrivač i limena fasada
Težina po m24,920 kg

Paleta boja:

  • RAL: 8019
  • RAL: 9006
  • RAL: 9002
  • RAL: 9001
  • RAL: 5010
  • RAL: 6028
  • RAL: 3009
  • RAL: 9005
  • RAL: 3020
  • RAL: 7016